Nieuws

Meppel draait het om: fietsers krijgen mogelijk voorrang op rotondes

Fietsers in de gemeente Meppel gaan in de toekomst mogelijk voorrang krijgen op rotondes binnen de bebouwde kom. Een meerderheid in de gemeenteraad is het eens met dat idee vanuit oppositiepartijen CDA en GroenLinks.

“Het is niet de fietser die kwetsbaar is, maar de auto die gevaarlijk is.” Anouk de Vlieg, fractievoorzitter van GroenLinks in Meppel, stoort zich eraan dat de fietser nogal eens als kwetsbaar wordt bestempeld.

Kenniscentrum CROW, een instantie die overheden in Nederland van advies over infrastructuur voorziet, noemt het wenselijk dat op alle rotondes in Nederland in de bebouwde kom fietsers voorrang hebben. In de buurgemeenten Staphorst en Steenwijkerland is dat het geval, maar in Meppel niet. En daar willen de fracties van CDA en GroenLinks wat aan doen.

De Vlieg wijst ook op de enige rotonde in Nijeveen, waar fietsers al wel voorrang hebben. Maar voor alle andere rotondes binnen de gemeente is dat niet het geval. Wel komt er een fietstunnel bij de rotonde op de N375 ter hoogte van de watertoren. Deze rotonde ligt buiten de bebouwde kom.

Gesprek bij provincie

Nu is het niet meteen zo dat vanaf morgen, of volgend jaar de fietsers voorrang hebben binnen de gemeente. Het idee van CDA en GroenLinks is nu om bij de provincie aan te geven dat Meppel openstaat om fietsers voorrang te geven op rotondes, en mogelijk ook andere gemeenten erbij te betrekken.

In Drenthe hebben alleen fietsers in Noordenveld voorrang op rotondes. De Vlieg: “Bij een meerderheid van de gemeenten in Nederland heeft de fietser voorrang of wordt er naartoe gewerkt, maar de fietsprovincie van Nederland blijft daarbij achter”, zegt ze, wijzend naar Drenthe.

Fietsvriendelijk

Wethouder Klaas de Vries ziet zeker voordelen in het idee. “Dit is gewoon vriendelijker voor de fiets. Als je fietsvriendelijk wil zijn, zoals Meppel, moet dit je streven zijn.” Toch ziet hij niet veel heil in het idee. Dat komt mede omdat hij de huidige rotondes ongeschikt vindt om fietsers voorrang te geven en het aanpassen ervan veel geld kost.

GroenLinks reageert dat de aanpassingen gedaan kunnen worden, zodra er ook andere werkzaamheden aan een rotonde nodig zijn. “Zo los je het binnen een paar jaar op”, aldus De Vlieg.

Een meerderheid is het met CDA en GroenLinks eens. Met steun van ChristenUnie, PvdA en coalitiepartij Sterk Meppel, de grootste partij en de partij van de wethouder, gaat Meppel nu op provinciaal niveau uitspreken dat ze klaar is voor de verandering.

Stefan Klomp (RTV Drenthe)