Nieuws

Meppel CO2-neutraal in 2040: onderzoek moet dat aantonen

De gemeente Meppel wil in 2040 CO2-neutraal zijn. Een hoge, heldere ambitie waar betrokkenen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie achter staan en aan vast willen houden. Deze hoge ambitie zet aan tot actie. De Rekenkamer Meppel heeft de haalbaarheid onderzocht. Uitkomst van dit onderzoek is dat de
gemeente op de goede weg is, maar dat een nulmeting, tussentijdse monitoring en een gezamenlijk beeld van de resterende opgave ontbreekt. De rekenkamer doet daarom de aanbeveling dit verder als gemeente op te pakken door relevante indicatoren tussen college en raad af te spreken en om deze vervolgens te gaan monitoren. Het rapport zal op donderdag 11 april 2024 om 19:30 uur behandeld worden in de raadscommissie van de gemeenteraad van Meppel.

Tekst Rekenkamer/ foto Quido van Hien (2023)