Regio

Meekijken met slimme bril bij Treant

Alle woonzorgcentra van Treant maken sinds kort gebruik van een zogenoemde slimme bril. Zorgprofessionals kunnen op afstand meekijken met degene die de bril op heeft. Op dit moment wordt de bril vooral ingezet bij wondzorg. Dat Treant tot de koplopers behoort wat betreft het inzetten van de smart glass heeft onder meer een geografische reden. Het verzorgingsgebied van Treant is groot en daarom is het fijn als gespecialiseerde zorgprofessionals op afstand kunnen meekijken met collega’s.

De collega die een bewoner of cliënt bezoekt, zet de bril op die is voorzien van een camera. Vervolgens wordt er een digitale verbinding gemaakt met een tweede zorgverlener, in dit geval de wondverpleegkundige. Hij of zij ziet via een beeldscherm exact hetzelfde als de brildrager. Het op afstand meekijken is goed nieuws voor bewoners en cliënten, want zij krijgen snel duidelijkheid én de benodigde wondzorg. Er gaat dus geen kostbare (reis)tijd verloren. Naast de wondverpleegkundigen is het de bedoeling dat bijvoorbeeld ook specialisten ouderengeneeskunde en triageverpleegkundigen van Treant de slimme bril gaan gebruiken.