Nieuws

LTO schuift na telefoontje Rutte toch aan bij bemiddelaar Remkes

LTO Nederland wil volgende week een verkennend gesprek voeren over het stikstofbeleid. De land- en tuinbouworganisatie zag eerder een gesprek niet zitten omdat het kabinet liet weten dat niet over de doelen en de uitgangspunten van het stikstofbeleid kan worden gesproken.

Voorzitter Sjaak van der Tak stelt in een verklaring dat premier Mark Rutte hem in een telefoongesprek heeft toegezegd dat er voor het kabinet “geen taboes zijn”. Dat had LTO als voorwaarde gesteld om aan te schuiven bij het gesprek, dat wordt geleid door bemiddelaar Johan Remkes.

Grote zorgen
“Na dit verkennend gesprek beraden we ons als LTO met bestuur en leden over eventuele voortzetting van gesprekken”, aldus Van der Tak. “De zorgen in de sector zijn groot en daarom voeren we actie. Dat doet het overgrote deel van de sector op een keurige manier, passend binnen de wet en met oog voor maatschappelijk draagvlak.”

“Ik roep nogmaals individuen die kiezen voor buitenwettelijke acties op daarvan af te zien. De druk van positieve acties helpt in gesprekken, buitenwettelijke acties zorgt alleen voor verlies van draagvlak en het telkens moeten verdedigen van de sector.”

Bron RTV Drenthe Foto Jim Stap