Regio

Loket subsidieregeling voor behoud zorgmedewerkers met post-covid

Werkgevers kunnen vanaf vrijdag subsidie aanvragen om zorgmedewerkers met post-covidklachten langer in dienst te houden. Met de subsidie worden werkgevers gestimuleerd samen met de medewerker te blijven werken aan herstel en re-integratie. Het doel is om de zorgmedewerkers te behouden voor de zorg.

Minister Helder: “De mensen in de zorg stonden er toen de samenleving ze het meest nodig had. Zij liepen in de beginfase van de pandemie de grootste risico’s op contact met besmette mensen en verdienen daarom onze steun om langer te kunnen werken aan hun herstel en re-integratie. Daarom is het belangrijk dat het loket voor de subsidieregeling vanaf vandaag open is. Hiermee kunnen we werkgevers helpen om deze ontzettend belangrijke mensen te behouden voor de zorg, die kampt met grote tekorten aan personeel.”

Mensen behouden voor de zorg
Tijdens de coronapandemie deed de overheid een beroep op zorgpersoneel om aan het werk te blijven, terwijl er nog weinig bekend was over het virus. Sommige zorgmedewerkers zijn langdurig ziek geworden door COVID-19. De vooruitzichten van deze langdurige klachten zijn nog niet duidelijk. Door het tekort aan personeel in de zorg is het zeer gewenst deze mensen te behouden voor de zorg. De druk op de zorg en coronamaatregelen hebben de mogelijkheden voor re-integratie zeer beperkt. De subsidieregeling geeft werkgevers en werknemers in de zorg langer de tijd om te werken aan herstel en re-integratie.

Subsidieregeling
De subsidieregeling bestaat uit een tijdelijke ondersteuning van de werkgever voor een vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling. De tijdelijke ondersteuning sluit aan bij het bestaande stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Werkgever en werknemer maken, zoals gebruikelijk, afspraken over hun inzet bij het herstel- en re-integratieproces. Zij kunnen samen een aanvraag doen bij het UWV voor een vrijwillige verlenging van de loondoorbetalingsperiode. De werknemer blijft dan in dienst van de werkgever.

Foto Pixabay