Regio

Lezing Tialda Hoogeveen in bibliotheek Staphorst

In 2020 publiceerde Tialda Hoogeveen haar boek ‘De geur van hooi – Hoe het boerenleven in Nederland veranderde’. Het boek is een portret van het boerenleven en daarmee van een eeuw boerengeschiedenis. Tijdens deze lezing vertelt Tialda Hoogeveen meer over zichzelf en natuurlijk de wijze waarop dit boek tot stand is gekomen.

Melken, hooien, inkuilen, grasmaaien. Ogenschijnlijk is op het boerenbedrijf door de eeuwen heen weinig veranderd. In De geur van hooi vertelt Tialda Hoogeveen aan de hand van het levensverhaal van Friese veeboer Siebe Peenstra, 1923–2019 over de grote ontwikkelingen in de landbouw van de twintigste eeuw.

Aan de hand van één boerenleven laat zij zien hoe zowel het ambacht als het boerenleven ingrijpend veranderden door de intrede van de melkmachine, de tractor en de intensivering van de landbouw. Niet alleen het boerenleven speelt een hoofdrol in het boek, het ingrijpend gewijzigde landschap komt ook onvermijdelijk aan bod. De herkenbare geluiden van destijds, het roepen van de grutto, tureluur en kievit, zijn nagenoeg uitgewist.

De lezing van Tialda Hoogeveen vindt plaats op donderdag 9 september om 20.00 uur. Aanmelden kan via de website www.bibliotheekstaphorst.nl

Foto eigen