Leger des Heils zoekt collectanten

Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Meppel voor de jaarlijkse collecteweek van 23 t/m 28 november. Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden. Want samenleven doe je niet alleen. Meld je aan via www.legerdesheils.nl/collecte