Kerk

Frisse start met nieuwe naam Oecumenische Gemeente Meppel

Per 1 januari 2022 heeft de Oecumenische wijkgemeente het Erfdeel een doorstart gemaakt als Nieuwe Oecumenische Gemeente. De locatie van samenkomen veranderde van de Oosterboer naar Vledderstraat 20 in het centrum van Meppel. Inmiddels is iedereen gewend aan deze nieuwe vierplek. Er wordt beurtelings gebruik gemaakt van de kerkzaal met de Do-Re gemeente.

De start van het nieuwe seizoen is een goed moment voor de definitieve naam en het nieuwe logo. Tijdens de startzondag op 4 september jl. heeft de voorzitter van de kerkenraad Aldert Dijk de nieuwe naam onthuld en daarbij werd ook het nieuwe logo gepresenteerd. Vanaf dat moment is de nieuwe naam: “Oecumenische Gemeente Meppel”.

Bij het logo is ook een uitleg:
In dit logo staan mens en medemens centraal, hun leven en samenleven op aarde en hun inzet voor een bewoonde en bewoonbare wereld. Hierin klinkt de oorspronkelijke betekenis van oecumene door. Zij worden bezield en geïnspireerd door een ster in beweging. De ster is symbool van het licht en een vijfpuntige ster is symbool van de mens die leeft door de Geest. Mens en medemens staan in het licht en geven licht aan elkaar en aan anderen door. Hierin klinkt een religieuze betekenis van oecumene door als ontmoeting en verbinding met de ander en de Ander. De cirkel waarin de naam OECUMENISCHE GEMEENTE MEPPEL staat, is een open kring. Deze verwijst naast openheid ook naar ruimte voor vernieuwing en gerichtheid op de toekomst.

De officiële naam van deze gemeente luidt:
Oecumenische Gemeente Meppel, Protestantse gemeente van bijzondere aard. We volgen het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland en voor 2022-2023 is dat ‘Aan tafel!’ Er is een prachtig programma voor inspiratie, bezieling en bezinning samengesteld waarbij we op verschillende momenten ook samen aan tafel gaan.

Het programma is zeer divers, van projectkoor tot gespreksgroepen en van Taizévieringen tot meditatieavonden. Ook zijn er activiteiten samen met de Do-Re gemeente waaronder lezingen en koffieochtenden. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten. Alle activiteiten en meer informatie is te lezen in het informatieblad Bouwstenen. Hierop abonneren is gratis en kan heel eenvoudig door een mail te sturen aan: bouwstenennog@gmail.com Voor meer info zie: https://nogmeppel.nl