Leger des Heils zoekt collectanten in Meppel

Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Meppel voor de jaarlijkse collecteweek van 25 tot en met 30 november. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren. Want samenleven doe je dus niet alleen. Meld je aan via www.legerdesheils.nl/collecte