Gemeente

Lees meer over de gemeente

  • Heeft u onze online vragenlijst over verkeer en vervoer en Meppel al ingevuld? Dat kan anoniem tot en met 12 mei en duurt ongeveer 10 minuten. De gemeente gebruikt de antwoorden om nieuw beleid beter te laten aansluiten bij de wensen van inwoners. Zo komt u bij de vragenlijst: mobycon.jambo.software/parkerenenverkeerinmeppel
  • Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit ‘Meppel – Buitengebied, herziening Zegelhorstweg 4’ liggen ter inzage vanaf woensdag 8 mei 2024 tot en met dinsdag 18 juni 2024.
  • Openingstijden op www.meppel.nl/contact.
  • Bekijk de agenda en besluitenlijst van het college: www.meppel.nl/college.
  • Digitale bekendmakingen van vergunningen: www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
  • Kijk op www.meppel.nl/werkaandeweg om te weten waar wegwerkzaamheden of afsluitingen zijn.

Tekst Gemeente Meppel/foto RTV Meppel