Nieuws

Lammy Lugtmeijer gehuldigd door de Zonnebloem

Tijdens de jaarvergadering d.d. 20 februari 2023 van de Zonnebloem afdeling Meppel, werd Lammy Lugtmeijer verrast met een huldiging. Zij is 25 jaar vrijwilliger en al jaren lid van het bestuur. Lammy ontving een gouden speldje, een oorkonde en een bloemstukje als dank voor haar grote inzet. Al 16 jaar zorgt zij er mede voor dat er voldoende gasten uitgenodigd worden voor een activiteit. Als extra blijk van waardering ontving zij een bronzen beeldje uit handen van voorzitter Roely Westerhof. Bent u ook nieuwsgiering geworden waarom het zo leuk is zo lang als vrijwilliger bij de Zonnebloem actief te blijven, bezoek dan eens de website voor meer informatie: www.zonnebloem.nl/meppel

Tekst en foto de Zonnebloem afd. Meppel