Kerk

Laagdrempelige diensten op 1e zondag van de maand

De Vrije Evangelische Gemeente in Meppel organiseert op elke eerste zondag van de maand een laagdrempelige dienst. Aanstaande zondag, zondag 2 april, is er weer zo’n laagdrempelige dienst. Themakeuze, woordkeuze, opzet van de dienst en inrichting van de kerk ademen een informele huiskamersfeer uit die uitnodigend is ook voor mensen die niet (meer) gewend zijn om een kerkdienst bij te wonen. Twee vlaggen aan de gevel van het kerkgebouw van de VEG aan de Julianastraat en een banner op de stoep naast de ingang .

Komende zondag heeft een speciaal karakter: het is dan Palmzondag. Het verhaal van deze zondag komt op allerlei manieren aan de orde: naast de gebruikelijke onderdelen van een kerkdienst zoals samen zingen, samen bidden en een overdenking n.a.v. een Bijbelverhaal kijken we naar een voorstelling van de zandtovenaar bij het verhaal van deze zondag. De VEG nodigt belangstellenden van harte uit voor deze dienst die begint om 9.45 uur en wordt gehouden in het kerkgebouw aan de Julianastraat 32.

Tekst VEG/ Foto Jan Koeling