Kerk

Laagdrempelige dienst VEG op 7 mei “Bevrijd leven”.

De Vrije Evangelische Gemeente in Meppel organiseert elke eerste zondag van de maand een laagdrempelige dienst. De laagdrempelige dienst van zondag 7 mei heeft als thema: “Bevrijd leven”. Een thema wat in allerlei opzichten volop actueel is en daarnaast ook is gekozen in verband met de viering van 4 en 5 mei. De dienst begint om 9.45 uur en wordt gehouden in het kerkgebouw van de VEG aan de Julianastraat. Bijzonder element in deze laagdrempelige dienst is de medewerking van “Stil”, een muzikaal trio van drie dames die a capella zingen.

Henk van Dam, voorganger van de VEG Meppel leidt de dienst, organist is Robert Hofstede. Kenmerkend voor de laagdrempelige diensten die de VEG maandelijks organiseert is dat ze in aanpak, opzet en accenten die gelegd worden vooral gericht zijn op mensen die niet(meer) gewend zijn om kerkdienst te bezoeken en ook minder vertrouwd zijn (geraakt) met de inhoud en betekenis van de Bijbel. Zo is er in de dienst van komende zondag een interactief gespreksmoment en is er de mogelijkheid om juist bij dit thema gebedssuggesties aan te reiken.

Tekst/foto aangeleverd