Nieuws

Komst windmolenpark bij Nijeveen nu nog niet mogelijk

Het bedrijf Edelweiss Renewables wil tussen Nijeveen en Steenwijk vijf of zes windmolens plaatsen. Maar de huidige regelgeving van de gemeente Meppel maakt dat niet mogelijk. “De bestemming van het gebied is agrarisch”, antwoordt wethouder Jeannet Bos op vragen van de CDA-fractie over deze plannen. “Daarom is het nu niet mogelijk om windturbines te realiseren.”

Themapark
De komst van die windmolens is mogelijk gunstig voor de duurzaamheidsambities van de gemeente Meppel. Voor de energietransitie had de gemeente eerder het idee om zes windmolens te plaatsen in het gebied, waar nu de plannen voor het themapark van Puy du Fou liggen. Daarmee zijn windmolens daar van de baan.

De gemeente geeft aan dat de ambities voor een energieneutraal Meppel ook zonder de windmolens in dat gebied kunnen worden verwezenlijkt. Of en waar er dan windmolens komen is nog niet bekend. Bos: “We onderzoeken waar ruimtelijke mogelijkheden zijn voor windturbines in Meppel. Dat doen we in nauw overleg met buurgemeenten en de provincie.”

Stefan Klomp (RTV Drente) / foto Shutterstock (RTV Meppel)