Sport

Kleine flesjes, sportverenigingen en milieu

Om zwerfafval tegen te gaan, zit er sinds 1 juli € 0,15 statiegeld op kleine flesjes. Waar kun je de flesjes inleveren? En hoe kunnen sportclubverenigingen hier hun voordeel mee doen? Verenigingen kunnen zich vrijwillig aanmelden als innamepunt. Verenigingen die statiegeldflesjes innemen, kunnen de opbrengst ervan besteden aan hun eigen club. Of die doneren aan een erkend goed doel. Sportverenigingen met minstens 200 leden kunnen van
Statiegeld Nederland gratis een donatiebak en communicatiemateriaal ontvangen.

Sportverenigingen die zich willen aanmelden als vrijwillig innamepunt, doen dat via de site van Statiegeld Nederland. Meer informatie over de aanschaf van een donatiebak vind je ook op www.statiegeldnederland.nl

Foto Shutterstock