Kerk

Kerstsamenzang Christelijk Mannenkoor Meppel

Het Christelijk Mannenkoor Meppel heeft door de corona pandemie al een paar jaar het jaarlijkse concert in de Adventsperiode van de agenda moeten schrappen. Dit jaar wil het koor in de Adventstijd een Kerstsamenzang houden op 18 december 2022 in De Samenstroom in Meppel om 15.00 uur. Dit betekent dat behalve de koorzang er ook veel ruimte is voor samenzang. Toegang is gratis, maar bij de uitgang is een collecte voor de gemaakte onkosten. Iedereen is van harte welkom.

Tekst/foto Christelijk Mannenkoor Meppel