Schooltv

KC Anne Frank uit gemeente Meppel wil een groen plein

In opdracht van de provincie Drenthe gaan IVN Noord, Stichting Kunst & Cultuur en SportDrenthe de komende jaren aan de slag met het project ‘Schoolpleinen Revolutie Drenthe’. De Provinciale Staten van Drenthe hebben woensdag 13 juli de middelen vastgesteld om tot uitvoering te komen van de door hun zelf ingediende motie “schoolpleinen van de toekomst”. Het doel van dit project is om schoolpleinen om te zetten in ‘buitenlokalen’: groene en gezonde speel- en leeromgevingen, die de zintuigen prikkelen en kinderen de ruimte geven om te bewegen en ontdekken.

Agnes Bakker van IVN Noord, aangesteld door de drie organisaties als projectleider van dit project, is blij dat Provincie Drenthe belang hecht aan het investeren in de schoolomgevingen: “Onze ambitie is groot, het liefst pakken we alle schoolpleinen in Drenthe aan. We merken dat er vanuit scholen veel belangstelling is en we gunnen ieder kind en iedere leerkracht zo’n fijne schoolomgeving. Op dit moment hebben we budget voor dertig schoolpleinen en daar gaan we de komende drie jaar mee aan de slag. De eerste zes scholen zijn inmiddels geselecteerd en die staan te popelen om aan de slag te gaan.”

Drie van de geselecteerde scholen bevinden zich in de gemeente Borger-Odoorn: Montessorischool Borger, OBS De Meander en CKC de Borgh. Zij zitten samen in één multifunctionele accommodatie. De overige vijf geselecteerde scholen zijn RKBS St. Willibordus uit Coevorden, CBS De Arendsvleugel uit gemeente De Wolden, KC Anne Frank uit gemeente Meppel, Dalton KC De Wingerd uit gemeente Midden-Drenthe en OBS Schuilingsoord uit gemeente Tynaarlo. In september kunnen nieuwe scholen zich weer aanmelden via www.ivn.nl/schoolpleinen-revolutie-drenthe.

Gezamenlijke inzet
Bij het aanpakken van de scholen wordt actief samengewerkt met de betrokken gemeenten. Ook wordt er inzet verwacht van de scholen die zijn uitgekozen. Zo moet de school cofinanciering regelen, moet het plein openbaar toegankelijk zijn en na schooltijd gebruikt kunnen worden door de buurt, moeten leerkrachten een training volgen en structureel meer buiten les gaan geven.

De scholen die zich aanmelden moeten een uitgebreid motivatieformulier invullen, waarin ze duidelijk maken hoe ze deze plannen gaan vormgeven. “Door op deze manier flink in het voortraject te investeren, zorgen we ervoor dat we samen iets creëren dat ook echt goed aansluit bij de dagelijkse praktijk, tot meer buitenlessen leidt en toekomstbestendig is,” aldus Agnes Bakker.

Foto IVN ‘Schoolpleinen Revolutie Drenthe’