Nieuws

Jurgen van der Ploeg benoemd tot stadsbouwmeester Noordpoort 

Gemeente Meppel benoemt Jurgen van der Ploeg van FARO architecten tot stadsbouwmeester van transformatiegebied Noordpoort. Dit is besloten in de collegevergadering van 9 juli. Na een zorgvuldige zoektocht kwam hij uit de bus als adviseur beeldkwaliteit.

Wethouder Robin van Ulzen: “We hebben hoge ambities voor Noordpoort. We hebben gezocht naar iemand die bevlogen en inspirerend is, met ruime ervaring op het gebied van herstructurering. Kijkend naar het door architectenbureau FARO gerealiseerde werk, blijkt dat hij voldoet aan alle wensen en eisen. We hebben veel vertrouwen in zijn kunde.”

Van der Ploeg is een van de oprichtingspartners van FARO. Vanaf de start van het kantoor houdt hij zich bezig met diverse projecten; van architectuur- en stedenbouwprojecten tot verschillende onderzoeksprojecten. Zijn focus ligt op de grenzen en interacties tussen stedenbouw, architectuur en duurzaamheid. De heer Van der Ploeg start direct in zijn functie.

De ontwikkeling van Noordpoort krijgt steeds meer vorm. Met de uitgangspunten, die de raad op 21 december 2023 vaststelde, is groen licht gegeven voor de transformatie van Noordpoort naar meer wonen en voor de aanleg van de nieuwe Stadsentree. Hierin is onder meer de rol van de stadsbouwmeester als strategisch inhoudelijk adviseur in het gebiedsteam beschreven. De stadsbouwmeester heeft een pro-actieve rol in de planvorming tot aan de
realisatie in het gebied Noordpoort.

Communicatie Meppel