Nieuws

Isala en Meppel maken afspraken over herontwikkeling Zkh terrein

Isala en de gemeente Meppel hebben afspraken gemaakt over de herontwikkeling van het voormalig ziekenhuisterrein. Het terrein biedt in de toekomst ruimte voor een mix van functies zoals zorg gerelateerde
bedrijvigheid, zorgwoningen, zorghotel en zorginstellingen.

Isala en gemeente Meppel hebben in maart 2019 Buck Consultants International opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar de meest gewenste en kansrijke functies voor het oude ziekenhuisterrein. Uit dit onderzoek blijkt dat deze functies met name liggen in verlengde van het “profiel” van het nieuwe ziekenhuis.

Wethouder Klaas de Vries: “Het maken van deze afspraken is een belangrijk punt in de herontwikkeling van het voormalig ziekenhuisterrein. Het zorgt ervoor dat Isala en de gemeente vanuit hetzelfde gedachtengoed bezig gaan met de invulling. Dat gedachtengoed richt zich op zorg gerelateerd ondernemen en wonen, maar houdt ook
rekening met de bijzondere ligging, vlak bij het Reestdal.”

Zorg gerelateerde bedrijvigheid
De zorg gerelateerde bedrijvigheid kan bijdragen aan de functies van het nieuwe ziekenhuis zoals cardiologie, oncologie, geriatrie en healthy ageing. Belangrijke punten in het onderzoek waren onder andere de omgeving (Reestdal), de mate waarin (zorg)organisaties op zoek zijn naar een (andere) locatie in de omgeving van Meppel
(marktdynamiek) en de mate waarin bedrijven en instellingen qua schaal en effecten zijn in te passen.

Wonen
Onderdeel van de functies is het toevoegen van zorg gerelateerd wonen. Het aantal toe te voegen zorgwoningen is beperkt tot maximaal 98. Het gaat daarbij om woningen die gekoppeld zijn aan een zorgfunctie voor bewoners met een geïndiceerde zorgbehoefte.

Gemeente Meppel/ foto Frans Paalman ( vlnr. Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala, Roel Venema lid raad van bestuur Isala, burgemeester Korteland en wethouder De Vries)