Nieuws

Inwoners Oosterboer: na groenonderhoud nu de stoep

Sterk Meppel ging deze week de Oosterboer in om huis aan huis te vragen wat het grootste probleem is dat in die wijk opgelost moet worden. Gevraagd naar wat er beter kan, werd duidelijk dat het onderhoud van stoepen echt een probleem is, net als de snelheid van automobilisten in de wijk.

Ook in de Oosterboer blijkt uit de interviews dat de bewoners heel tevreden zijn over hun wijk. Zo kregen we vaak te horen dat het onderhoud van het groen zichtbaar verbeterd is. Ook al kan het hier of daar nog wat strakker. Er waren ook een paar zorgpunten die breed gedeeld werden. Zo werden, net als in Koedijkslanden, veilige fietsoversteekplaatsen vaak genoemd. Voor automobilisten is de kruising bij de Albert Heijn onoverzichtelijk en onveilig. Maar bovenal werd het onderhoud van de stoepen erg vaak genoemd. Daar mag van de Oosterboerders wel een flink tandje in bijgeschakeld worden. Opmerkelijk vaak werd ook het ontbreken van plekken waar jongeren kunnen chillen genoemd.

Heeft u ze gemist of hebben ze jou gemist en wilt u Sterk Meppel toch nog iets meegeven dat belangrijk is voor het verkiezingsprogramma? Dat kan nog tot 1 december a.s. via de link op de website www.sterkmeppel.nl of via www.stemuitdesamenleving.nl