Schooltv

Inspirerend Sterk Techniekonderwijs (STO) event 2023

Het STO-event 2023 vond plaats op maandag 12 juni op de Praktijkschool van RSG Tromp Meesters in Steenwijk. Deze inspirerende bijeenkomst bracht ondanks de hitte zo’n 75 enthousiaste professionals uit het onder-wijs en bedrijfsleven samen. Het evenement bood de gelegenheid om de wereld van techniek te verkennen door middel van diverse workshops en een boeiende lezing van trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk

De deelnemers werden verwelkomd met een divers programma dat veertien workshops aanbood op uiteen-lopende gebieden binnen de techniek, waaronder: drones, DNA-technieken, AV en VR. De workshops voor-zagen de aanwezigen van waardevolle kennis en inzichten om beter te begrijpen hoe technologie de wereld om ons heen beïnvloedt en hoe zij dit eventueel kunnen toepassen in hun eigen werkveld.

Na de eerste workshop was het tijd voor een inspirerende lezing gegeven door trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk. Van Hooijdonk gaf de aanwezigen een fascinerende inkijk in de huidige wereld en die van morgen. Hij besprak onderwerpen zoals gamification, chatGPT*, robotica en het implementeren van chips in het menselijk lichaam. De boodschap van de lezing richtte zich uiteindelijk op de rol van onderwijs in het voorbereiden van leerlingen op de toekomst en hoe zij moeten inspelen op de veranderende wereld om hen heen. Iets waar volgens Van Hooijdonk nog veel kansen liggen.

Na de lezing was het tijd voor een gezamenlijke maaltijd. Dit informele gedeelte van het evenement bood waardevolle mogelijkheden voor discussie en was de gelegenheid om te netwerken en ideeën uit te wisse-len. De dag werd vervolgens afgesloten met de aanvang van de tweede workshop. Ook hier kregen deelne-mers de kans om dieper in te gaan op specifieke technische onderwerpen. Met een dosis opgedane kennis, nieuwe inzichten, waardevolle contacten, inspiratie en concrete ideeën om technisch onderwijs verder te versterken vertrok iedereen in de avond weer huiswaarts.

Het STO-event 2023 werd algemeen ervaren als een enerverend en geslaagd event. Met het oog op de toe-komst kijken de organisatoren al uit naar het STO-event 2024, waar opnieuw professionals uit het onderwijs en bedrijfsleven samenkomen om de uitdagingen en kansen van techniekonderwijs te bespreken.

Tekst en Foto Stad en Esch