Nieuws

Inspectie keurt opnieuw een vijfde van het F2-vuurwerk af

Ook dit jaar heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een vijfde (20,5%) van het geteste F2-consumentenvuurwerk afgekeurd. De importeurs moeten de afgekeurde artikelen van de markt halen en op eigen kosten laten vernietigen. Daarnaast is 25,5% van het vuurwerk van onvoldoende kwaliteit. De inspectie gaat de importeurs een waarschuwingsbrief sturen. Zij moeten dit vuurwerk aanpassen. Tijdens de jaarlijkse tests van F2-consumentenvuurwerk kijkt de ILT gericht naar de meest risicovolle producten.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)