Gemeente

Inloopavond Slotplantsoen/ Urzo-locatie

Op woensdag 12 juli kunt u tussen 17.00 en 19.00 uur binnenlopen bij een informatieavond over de plannen voor herinrichting Slotplantsoen. Locatie: stadhuis, raadzaal, Grote Oever 26, Meppel.

Tekst gemeente Meppel/ foto Leo de Harder