Regio

Informatiepunten Digitale Overheid

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven (6-12 september) worden de laatste vier Informatiepunten Digitale Overheid in Drenthe geopend. Hiermee beschikt iedere Drentse gemeente over een plek waar bezoekers terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering. De bibliotheken hebben speciaal opgeleide bibliotheekmedewerkers die helpen met het vinden van informatie op internet en kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties. Iedereen is hier welkom voor gratis hulp.

Foto Pixabay