Nieuws

Informatiebijeenkomst vernieuwbouw Ogterop

Op dinsdag 11 april vindt een informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwbouwplannen voor schouwburg Ogterop. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de plannen voor de
vernieuwde schouwburg.

De gemeenteraad heeft medio 2021 gevraagd om een plan voor de schouwburg uit te werken. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een plan voor een eigentijdse schouwburg die voldoet aan de wensen en eisen voor artiesten en publiek. Op basis van dit plan is het aan de gemeenteraad of de vernieuwbouw definitief
door kan gaan.

Informatiebijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst worden bezoekers meegenomen in de stand van zaken van het project. Tijdens een presentatie licht de architect het eerste schetsontwerp toe. Ook wordt uitgelegd hoe thema’s als duurzaamheid en circulair bouwen een plek hebben gekregen. Na de presentatie van de architect is er in de foyer de mogelijkheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met verschillende betrokken partijen.
Inwoners alvast meenemen

Hoewel de ontwerpen nog in de schetsfase zitten, nodigt wethouder Jeannet Bos inwoners van harte uit voor de informatiebijeenkomsten. “We vinden het belangrijk om inwoners en omwonenden van de schouwburg vroeg in het proces mee te nemen in de plannen. Mocht de vernieuwbouw definitief doorgaan, dan kunnen we daar ons voordeel mee doen als we de schetsen uit gaan werken in een definitief ontwerp.”

Twee tijdvakken
De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 april. Er zijn twee tijdvakken waarin bezoekers kunnen binnenlopen. In beide tijdvakken is een vast moment waarop de architect het schetsontwerp presenteert:

Tijdvak 1
15.00 – 15.30 uur Inloop
15.30 – 16.30 uur Presentatie architect
16.30 – 17.30 uur Langslopen bij informatiestands

Tijdvak 2
19.00 – 19.30 uur Inloop
19.30 – 20.30 uur Presentatie architect
20.30 – 21.30 uur Langslopen bij informatiestands

Tekst/foto Gemeente Meppel