Schooltv

Honderden ouders tonen interesse in nieuwe basisscholen Meppel

Veel belangstelling voor de twee nieuwe basisscholen in Meppel. Ouders van ruim 250 kinderen hebben al hun interesse getoond met een ouderverklaring, en dat is een belangrijke stap voor de betrokken onderwijsstichtingen. Zij hopen dat er nu haast gemaakt wordt, want nieuwe leslokalen zijn hard nodig.

Een van de voorwaarden om een nieuwe school te mogen stichten, is dat er voldoende belangstelling is. Daarom moesten de beide onderwijsstichtingen van Meppel, Promes voor openbaar onderwijs en KindPunt voor christelijk onderwijs, op zoek naar ouderverklaringen. Met een ouderverklaring geeft een ouder van een kind aan belangstelling te hebben. Dat is geen aanmelding voor de school en niet dus bindend, ouders mogen later een andere keuze maken. Het ministerie in Den Haag krijgt er wel een goed beeld door van de noodzaak voor een nieuwe school.

Promes en KindPunt hadden zich al voorgenomen om een nieuwe school te openen, ook als het aantal ouderverklaringen zou tegenvallen. Dan zou het een extra vestiging worden van een bestaande school. Dat heeft het nadeel dat deze school dan minder geld krijgt, waardoor er bijvoorbeeld geen ruimte is voor een eigen gymzaal. Omdat beide scholen nu genoeg ouderverklaringen hebben, worden het ‘gewone’, zelfstandige scholen met alle faciliteiten.

Juichen
Reden voor gejuich? “Zeker weten”, jubelt Promes-bestuurder Niels Strolenberg. “We hebben het binnen!” Om aandacht te trekken plaatste Promes tientallen reclameborden met een QR-code. “Die konden ouders eenvoudig scannen en dan hun kind aanmelden.” Er waren 95 ouderverklaringen nodig, maar plots hadden ouders van 152 kinderen zich aangemeld en toen zijn we gestopt.”

Ook bij KindPunt werd het aantal van 95 verklaringen snel gehaald. “Dat stelde ons gerust, want vaak hebben scholen in nieuwbouwwijken het lastig omdat veel mensen er nog niet of nog maar net wonen. Ook werkte de site niet goed op iPhones, sommige ouders moesten het wel drie keer invullen voordat het werkte”, vertelt Herman Langhorst, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting KindPunt. “Gelukkig ging het snel en is het gelukt.”

Thierry Baudetscholen
De rapporten zijn op weg naar Den Haag, waar het ministerie zich over de scholen gaat buigen. “Je moet heel veel documenten aanleveren”, vervolgt Langhorst. “Nieuw is dat het thema burgerschap van je school heel belangrijk is. Dat heeft natuurlijk te maken met de Thierry Baudet-scholen die partij Forum voor Democratie wil oprichten. Het ministerie kijkt nu heel scherp naar je visie op de maatschappij en hoe je dat vertaalt naar de lessen. In juni volgend jaar wordt die knoop doorgehakt, maar we verwachten geen problemen.”

Biljart
De komende maanden gaan Strolenberg en Langhorst bezig met het ontwerp van de scholen. Daarvoor zaten zij deze week ook aan tafel met inwoners van de wijk Nieuwveense Landen. Het nieuwe schoolgebouw moet multifunctioneel worden. “‘s Avonds staan de leslokalen natuurlijk leeg”, vertelt Strolenberg. “We zouden het mooi vinden als dat straks gebruikt wordt, bijvoorbeeld door de theatergroep in de buurt. En dat is ook een wens van de wijk.” Andere wensen van de wijk zijn ruimte voor sport, biljart, een kleine bieb, of een ruimte voor ouderen.

“Dit is ook een politieke keuze”, legt Strolenberg uit. “Er is natuurlijk een afgemeten bedrag om het schoolgebouw te bouwen. Maar alle extra wensen van de wijk kosten ook geld, en die kunnen niet van het onderwijsbudget afgaan. Dat moet de gemeente zelf willen betalen. Ik hoop dat ze dat doen, want zo maak je van dit gebouw echt het hart van de wijk.”

Ook koken wordt belangrijk, legt Langhorst uit: “We hebben op elke school een keuken, en gebruiken veel koken en bakken in de lessen. Leren lezen doen we dan aan de hand van een pak cakebeslag. Wat maakt immers meer impact, een slecht cijfer op de toets begrijpend lezen of een cake die in elkaar stort en niet lekker is? Maar die keuken kan dan ‘s avonds weer gebruikt worden door de wijk. En ik heb de fantasie dat er mooie moestuinen kunnen komen waarvan ook de wijk kan profiteren. We kunnen echt een spil zijn.”

Haast
De nieuwe scholen kunnen waarschijnlijk geopend worden over drie jaar, met 2025-2026 als eerste schooljaar. Nog best ver weg, en dat brengt de scholen wel in de problemen. Nieuwveense Landen is de uitbreidingswijk van Meppel en daar wordt snel gebouwd. Steeds meer gezinnen met kinderen vestigen zich daar, maar er is nog geen school. “Dus we krijgen veel aanmeldingen op onze andere scholen, zoals OBS Sprinkels in de wijk Koedijkslanden”, aldus Strolenberg.

Maar die andere scholen bereiken binnenkort het maximum. Eigenlijk zouden daar nu lokalen bijgebouwd moeten worden. “Maar dat is zonde, met oog op de komende nieuwbouw in Nieuwveense Landen. Daarom hoop ik dat de gemeente kijkt naar andere panden in Meppel. Misschien is er wel iets geschikt om drie jaar te overbruggen, en dan zo snel mogelijk werk maken van de nieuwbouw.”

“Of kunnen we die noodlokalen gewoon in Nieuwveense Landen plaatsen?”, oppert zijn collega Langhorst. “Dat gebeurt immers ook wel eens wanneer een school door brand getroffen wordt. Dan bouwen ze ook een noodschool, dat kan al binnen twee weken. Dan kunnen wij alvast onze school daar op de goede plek ontwikkelen, en kunnen die lokalen ‘s avonds gebruikt worden door de wijk. Want in Nieuwveense Landen is nu helemaal niks, geen enkele leuke ruimte om iets te organiseren.”

800 kinderen
Beide scholen verwachten een groot aantal leerlingen, omdat Nieuwveense Landen groeit en Meppel een klein stukje verderop ook het naastgelegen gebied Noordpoort klaarmaakt voor woningbouw. “600 kinderen was eerst onze gedachte, maar dat zal hoger uitvallen. Het zou me niets verbazen als beide scholen straks samen rond de 800 kinderen zitten”, aldus Langhorst.

tekst: RTV Meppel/ foto Hans Wolff