Herv. Gemeente Nijeveen krijgt € 5000 voor restauratie Kerktoren

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in 2021 in totaal € 280.339 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 93 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Daarvan is in de laatste vergadering € 55.709 toegekend ter ondersteuning van 19 projecten en initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers. De Hervormde Kerk Nijeveen kan rekenen op een bijdrage van € 5.000 voor het restaureren van de kerktoren van de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat in Nijeveen.

Uit de monumentenwachtrapporten blijkt dat de kerk in vrij goede staat van onderhoud verkeert maar dat enkele onderdelen verbetering behoeven, te weten: – Het torenkruis moet worden ontroest en hersteld. – De weerhaan moet worden gerepareerd en opnieuw worden verguld – De loden muts die over de koningsstijl is aangebracht moet vermoedelijk worden vernieuwd – De leibedekking moet plaatselijk worden hersteld. – De 4 schoten van de toren moeten worden gerenoveerd.

Foto Google Streetview