RTV Meppel

Hersenstichting zoekt vrijwilligers

De Hersenstichting zoekt vrijwilligers. Help mee om het verschil te maken voor miljoenen mensen met een hersenaandoening en hun naasten. Geld is nodig om hersenaandoeningen te behandelen en in de toekomst voorkomen. Geld inzamelen kan in de eerste week van februari door een uurtje in eigen buurtje te collecteren. Een kleine moeite, met een groot effect. Ook hulp bij de collecteorganisatie is altijd welkom. Aanmelden als collectevrijwilliger kan heel eenvoudig tijdens kantooruren via de telefoon 070- 3604816, via de e-mail collecte@hersenstichting.nl of via de website https://www.hersenstichting.nl/help-mee/geef-tijd/collecte/aanmelden-als-collectant/

Foto: Bas Overbeek