Nieuws

Haveltermade: meer controle op snelheid en zwerfafval

Sterk Meppel heeft de interviews voor het verkiezingsprogramma afgerond in de wijk Haveltermade. De inwoners van de wijk hebben aandachtspunten genoemd die voor hun omgeving belangrijk zijn. Verdere verbetering van het groenonderhoud en de handhaving op snelheid en zwerfafval rond de afvalcontainers werden zeer vaak genoemd.

Belangrijke aandachtspunten die naar voren kwamen uit de afgenomen interviews waren verder dat het zebrapad op de Ceintuurbaan onveilig voelt en dat de wijkagent meer zichtbaar zou mogen zijn. Ook het ontbreken van een honk voor jongeren werd vaak genoemd.

De noodopvang voor vluchtelingen zorgde voor gemengde reacties die gelijkelijk verdeeld waren over heel positief tot heel negatief. In deze wijk werden voor het eerst ook stankoverlast van fabrieken genoemd en de behoefte aan een planning van Woonconcept waaruit blijkt wanneer welke woningen verduurzaamd gaan worden.

Foto: eigen foto Sterk Meppel