Schooltv

Hackathon uitdaging voor leerlingen Dingstede

Op donderdag 15 en vrijdag 16 september neemt klas V3b (O&O leerlingen(Onderzoek & Ontwerpen)) van CSG Dingstede in Meppel deel aan een hackathon. Een hackathon is een wedstrijd waarin teams van leerlingen non-stop bezig gaan om oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken en presenteren.

Desbetreffende hackathon is het eerste onderdeel van de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’. Een challenge voor studenten en leerlingen van technasium-, vmbo- en mbo-scholen in Groningen, Drenthe en Friesland met als thema ENERGIE.

Maar liefst 35 teams en meer dan 200 scholieren uit Noord Nederland doen eraan mee. De leerlingen volgen tijdens deze 2 dagen workshops van experts op verschillende gebieden die ze kunnen gebruiken tijdens deze hackathon. Zo krijgen ze een workshop over energie opslag, maar ook het maken van een filmpje komt aanbod.
Tijdens de hackathon beoordeelt de vakjury de ingestuurde pitchfilmpjes, stelt daarover vragen aan de teams en gaat vervolgens in beraad om winnaars te kiezen.

Na de hackathon gaat de klas aan de slag om het idee verder uit te werken tijdens de reguliere O&O lessen.
Op 11 november, acht weken later, is de Dragons’ Den en geeft het beste team namens Dingstede een presentatie aan gedeputeerden in het provinciehuis te Assen.

Het Nationaal Programma Groningen organiseert deze challenge met Stichting Technasium en het Lectoraat Ondernemen in Verandering, een samenwerking van Hanzehogeschool Groningen en het Alfa-college.
Er vallen zowel met de scholenchallenge als de hackathon mooie prijzen te verdienen. Daarnaast is er voor de meest kansrijke oplossing in elke provincie een startbedrag beschikbaar om de oplossing te (laten) ontwikkelen.

Foto Shutterstock