Nieuws

Grote woningbehoefte in Meppel

De komende jaren stijgt de behoefte aan extra woningen in Meppel. De woningbehoefte komt uit op 180 tot 200 extra woningen per jaar, bovenop de bouw die al jaarlijks gerealiseerd wordt. Dat blijkt uit het regionaal woningmarktonderzoek wat gemeenten en woningcorporaties in Zuidwest- en Midden-Drenthe hebben laten uitvoeren.

“De uitkomst van het woningmarktonderzoekt bevestigt dat we in Meppel moeten inzetten op groei. Op dit moment bouwen we in Meppel maximaal 200 woningen per jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat we dit minimaal moeten verdubbelen en wellicht moeten verdrievoudigen. Dit gaat impact hebben op onze gemeente. Het is tijd om aan de slag te gaan met woningbouw. Daarmee werken we aan de verstedelijking van Meppel.

Tegelijkertijd is het noodzakelijk om voorzieningen te behouden en bij te dragen aan het tekort aan woningen in de regio. Het is een belangrijk gegeven voor het nieuw te vormen woonbeleid.” Aldus wethouder van Ulzen.

Extra woningbehoefte
Bovenop de extra 180 tot 200 woningen per jaar, komt een aanvullende woningbehoefte van 190 tot 220 woningen per jaar. Door extra huisvesting van studenten, arbeidsmigranten en de extra verstedelijkingsopgave vanuit de regio Zwolle. De regio Zwolle staat voor een forse woningbouwopgave. Het college ziet hier kansen voor de gemeente Meppel.

Mix aan prijscategorieën gewenst
Naast woningaantallen wordt in het woningmarktonderzoek ook een advies gegeven voor het kwalitatieve woningbouwprogramma. In Meppel ligt een bouwopgave in de huur, in zowel de sociale huur als in de vrije sector. In de koopsector is er in Meppel behoefte in alle prijsklassen. Daarom is een mix aan prijscategorieën gewenst.

Foto Leo de Harder
———————————————————————————–