Nieuws

Grote Kerk in Meppel op slot

Te duur om evenementen te houden. De Grote of Maria Kerk in Meppel sluit zijn deuren. Volgens de Protestantse Gemeente Meppel zijn de energie- en onderhoudskosten te hoog om de kerk rendabel in gebruik te houden. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebouw in de toekomst.

Kerkdiensten werden al niet meer gehouden in de Grote kerk. Sinds 2018 zijn de kerkelijke activiteiten verplaatst naar de verbouwde Oude Kerk, die werd omgedoopt tot de Samenstroom. Na komende zondag is de Grote of Maria Kerk in het centrum van Meppel ook niet meer beschikbaar voor activiteiten van andere partijen. “Wij hebben natuurlijk te maken met de sterk gestegen energiekosten. Als je de kerk verhuurt moet die voor een dag van koud naar warm, dat is niet haalbaar”, zegt Berend Bossen, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

“Daarnaast wordt er door de toenemende activiteiten in de Samenstroom vaker een beroep gedaan op vrijwilligers”, vervolgt de voorzitter. “Het College van Kerkrentmeesters acht het niet juist om voor het gebruik van de Grote of Maria Kerk een extra beroep te moeten doen op vrijwilligers voor bijvoorbeeld kosterswerkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden.” Bij verhuur van het kerkgebouw aan anderen moet bijvoorbeeld de keuken in gebruik blijven. “Dit vraagt zowel extra investeringen als extra inzet van vrijwilligers”, zegt Bossen. De kerk werd in 2019 in de verkoop gezet

Geen woningen
Eind dit jaar hoopt Bossen duidelijk te hebben wat de mogelijkheden zijn voor het gebouw. De afgelopen jaren werden verschillende culturele en maatschappelijke activiteiten gehouden in de kerk, zoals concerten en onlangs een ondernemersgala. Dat biedt mogelijkheden die deskundigen nu onderzoeken. “Er is een stichting opgericht en dan wordt bekeken of die de kerk overneemt.”
Een ding is in ieder geval duidelijk, er komen geen woningen op de kerklocatie. “De gemeente Meppel wil aan veel dingen meewerken, maar staat dat niet toe”, zegt Bossen. “Het is een beeldbepalende locatie in Meppel en er zijn geen parkeerfaciliteiten.”

Zorgen om orgel
Het 600 jaar oude gebouw is een Rijksmonument. Ook de klokkentoren uit de tweede helft van de vijftiende eeuw heeft die status. Wethouder Jeannet Bos antwoordde onlangs op vragen van de ChristenUnie dat er gesprekken gaan komen over een ‘passende invulling’ voor de kerk. “Het kerkgebouw is heel belangrijk voor Meppel.”

Zowel de ChristenUnie als PvdA uitten hun zorgen over het orgel uit 1716. Volgens Annie Huisman (PvdA) loopt een orgel schade op als het niet meer gebruikt wordt. “Natuurlijk maken we ons zorgen om het orgel, maar het is eigendom van de protestantse kerkgemeenschap, het is hun verantwoordelijkheid over hoe zij ermee omgaan”, zei de wethouder in een reactie.

Volgens kerkbestuurder Bossen wordt het orgel zeker niet vergeten. “Ook daar wordt een plan voor gemaakt waarin wordt aangegeven wat volgens deskundigen nodig is om het in goede staat te houden.”

RTV Drenthe Roy Schutte / foto Bastian vd Belt