Grootschalige opruimactie ‘Meppel in één dag schoon’

Donderdag 9 maart 2023 wordt de gemeente Meppel voor de tweede keer helemaal zwerfafval vrij. Ruim 1500 deelnemers van scholen, vrijwilligersorganisaties, sport- en buurtverenigingen en bedrijven doen mee
aan de actiedag ‘Meppel in één dag schoon’. De opruimactie wordt feestelijk afgetrapt door wethouder Jeannet Bos, Youtube-meester Sander en Trashpacker Tijmen Sissing op het schoolplein van Het Palet.

Het doel van Meppel in één dag schoon: een gemeente zonder zwerfafval! Met een speciale app kunnen deelnemers geld inzamelen voor een goed doel naar keuze. Meester Sander, een bekende Youtube-leerkracht in Meppel, haakt aan bij de scholen om de kinderen te enthousiasmeren en mee te helpen. Tijmen Sissing komt met zijn Cruise2Reduce recyclebus op het schoolplein en geeft kinderen van een aantal scholen workshops.

Opruimen voor het goede doel
Op 9 maart krijgt iedere school, vereniging of bedrijf een gedeelte van de gemeente Meppel aangewezen om schoon te maken. Deelnemers gebruiken bij het opruimen de Rubbiz app. Wanneer ze van het afval een foto maken en deze uploaden in de app, krijgen ze € 0,11 per foto. Daarnaast zijn er competitie elementen per groep, klas en scholen onderling. Het ingezamelde bedrag gaat naar een goed doel die deelnemers kunnen aanvinken in de app. Dit kan de eigen school zijn, een lokaal duurzaam initiatief of bijvoorbeeld de Plastic Soup Foundation. Op het water gaat SUP-clean up aan de slag om hier de ‘plastic soup’ op te ruimen.

Wat ligt waar?
Alle informatie die wordt verzameld in deze app, stelt de Rubbiz Foundation ter beschikking aan de gemeente. Zo kan de gemeente precies zien in welke straat of buurt veel zwerfafval ligt, wat voor soort rommel er op straat ligt en om hoeveel afval het gaat. Hierdoor kunnen de gemeente en de betrokken vrijwilligers gerichter zwerfafval
opruimen na 9 maart. Meppel in één dag schoon wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Meppel, de Rubbiz
Foundation en Rijkswaterstaat. Ook het lokale bedrijfsleven kan voor de Rubbiz app doneren.

RTV Meppel/ foto Daan Prest