Nieuws

Grafmonument bekende Meppeler gerestaureerd

Onlangs is de 3e fase gestart van het project om oude grafmonumenten op de Algemeen Begraafplaats te Meppel te restaureren. Als één van de laatste werkzaamheden van de 2e fase is ook de grafsteen van Willem Brocades zo goed mogelijk hersteld. Wie ter plekke bekend is, was op de hoogte van de noodzaak. Willem Brocades was zoon van een predikant uit IJhorst en kwam op jeugdige leeftijd in Meppel terecht. Hier, in het huis van zijn grootouders aan de Woldstraat, begon hij later een apotheek. Deze groeide uit tot de farmaceutische industrie Brocades & Stheeman aan de Stationsweg.

Nog steeds is een opvolger ervan in Meppel gevestigd, te weten Astellas Pharma Europe B.V. Des te meer reden om ook zijn grafmonument zo goed mogelijk te restaureren. Helaas was de tekst nauwelijks meer leesbaar. Als waardering voor hun oprichter heeft Astellas de plaatsing van een plaquette, voorzien van de oorspronkelijke tekst, mogelijk gemaakt. Afgelopen zaterdag is tijdens een tweetal rondleidingen door de Stichting Oud Meppel hier aandacht aan besteed en aan de persoon Willem Brocades, nu de grafsteen weer keurig toonbaar is. Wie overigens geïnteresseerd is zèlf als vrijwilliger mee te helpen, kan zich bij de beheerder van de begraafplaats, de heer Abercrombie, melden.

Tekst Stichting Oud Meppel/foto Stichting Oud Meppel: H. Bosma