Kerk

Gezongen kerstverhaal door projectkoor Kolderveen

In Dwingeloo en Nijeveen zal een uitvoering gegeven worden van het kerstverhaal dat vertaald is naar de hedendaagse tijd. De bekende schrijfster uit Nijeveen, Fenneke Knol, heeft een script geschreven waarbij door de werkgroep van het koor passende muziek is verzameld. Fenneke Knol was ook de auteur van The Passion dat op Goede Vrijdag (7 april jl.) in Nijeveen succesvol is uitgevoerd.

Het projectkoor Kolderveen, dat bestaat uit 40 deelnemers(-sters), heeft onder leiding van dirigent Johan Rodenhuis dit project opgepakt en het koor wordt begeleid door Ruth Pos op orgel en piano. Er worden bekende werken uitgevoerd w.o. “The Ground” van Ola Gjeilo en het bekende “O holy night” zal natuurlijk ook niet ontbreken.

Tijdens de uitvoering zal er ook samenzang zijn van bekende kerstliederen. Deze worden op orgel begeleid. Ruth Pos zal op orgel tevens een kerstimprovisatie spelen. Ruth Pos, in Dwingeloo geen onbekende, staat bekend om haar warme improvisatie en registratie. Op het orgel zal zij het koor en de bezoekers in een geweldige kerstsfeer brengen.

De uitvoeringen zijn op:
Vrijdag 15 december 2023 om 20.00 uur in de St. Nicolaaskerk in Dwingeloo
Vrijdag 22 december 2023 om 20.30 uur inde geref. Kerk in Nijeveen

De entree is gratis, bij de uitgang zal er een collecte plaatsvinden voor de onkosten. 

Tekst/foto aangeleverd