Gemeente

Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 & 16 maart

Op 16 maart 2022 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden.
Dit zijn de mogelijkheden om te stemmen:
• Stemmen in het stemlokaal
Op 16 maart kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal.
 Vervroegd stemmen
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn het stadhuis in Meppel en Dorpshuis De Schalle in Nijeveen open, vooral voor kiezers die door het coronavirus tot risicogroepen horen.

Met de stempas kunt u stemmen in ieder stembureau in uw eigen gemeente. U mag alleen stemmen als u een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs kunt laten zien. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Stempas kwijt, beschadigd, of niet ontvangen? Tot en met vrijdag 11 maart 17.00 uur kunt u digitaal, schriftelijk of persoonlijk – liefst op afspraak in het stadhuis een vervangende stempas aanvragen. Vergeet niet om bij uw schriftelijke verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs te voegen. Vindt u alsnog uw “oude” stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen, kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dat kan op drie manieren:
1. U kunt iemand onderhands machtigen. Dit is alleen mogelijk bij iemand uit dezelfde gemeente. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in, laat de gemachtigde mee ondertekenen en geeft vervolgens uw stempas aan hem of haar mee. Deze persoon moet u ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij laten zien aan het stembureau.
2. U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente.
3. Digitaal aanvragen kan met DigiD via edienstenburgerzaken.meppel.nl tot en met vrijdag 11 maart 17.00 uur.
Een kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen.