Nieuws

Gemeenteraad Meppel akkoord met aangepaste motie Stikstofbeleid

Donderdagavond stond de motie stikstofplannen van VVD, CDA en PVDA op de agenda van de Gemeenteraad in Meppel. Reden voor de boeren uit Meppel en omgeving zich bij het Stadhuis te melden en de behandeling van het onderwerp bij te wonen. Voor zover mogelijk namen de belangstellenden plaats in de raadszaal . De overige bezoekers mochten de vergadering in de ontvangsthal volgen. Zoals gebruikelijk lieten alle partijen via hun woordvoerders hun licht schijnen over de ingediende motie.

De meeste partijen naast de indieners konden sympathie opbrengen voor de zorgen van de boeren maar hadden elk zo hun motivatie m.b.t. de passages over landelijke regelgeving en verantwoordelijkheid van de landelijke politiek. Na onderling overleg en twee schorsingen kon de raad zich in gezamenlijkheid vinden in een formulering die raadsbreed werd aangenomen.

Samengevat: Het college wordt opgeroepen het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen om perspectief te bieden en tot gedragen oplossingen te komen en de zorgen in de agrarische sector te onderkennen. Een dankbaar applaus van de aanwezigen was het resultaat

Foto Arjan Tien