Nieuws

Gemeente Meppel werkt verder aan solide basis

Gemeente Meppel presenteert de programmabegroting 2024 – 2027. Deze vierjarige begroting staat in het teken van robuuste keuzes op een solide basis. “Meppel groeit. In praktische zin, met woningen en voorzieningen. En ook economisch, strategisch en maatschappelijk. We hebben realistische, maar stevige ambities”, aldus burgemeester Richard Korteland.

Met de programmabegroting wordt een concrete invulling gegeven aan de perspectiefnota. Daarin kwam de kritieke, financiële situatie van de gemeente aan de orde. “We hebben de ambitie Meppel vooruit te brengen. Tegelijk zetten we in op versteviging van onze financiële buffers,” vult wethouder Klaas de Vries aan.

De financiële opgaven bij de perspectiefnota hebben geleid tot het maken van keuzes. Klaas de Vries: “Hierdoor komen we tot een structureel en reëel evenwicht, in ieder geval voor de jaren 2024-2025. De laatste twee jaren van deze planperiode hebben we te maken met een lagere gemeentefondsuitkering van het Rijk. Dit komt vooral door een nieuw in te voeren financieringssystematiek voor de rijksmiddelen. Deze financiële onzekerheid leidt ertoe dat we voor de jaren 2026 en 2027 een behoorlijk tekort voorzien. Met de huidige begroting houdt het college nu al rekening met de tegenvallende uitkering in de toekomst.”

Groei en versnelde bouw stonden al in het vizier van de gemeente. Robin van Ulzen: “We zijn al een tijdje bezig met versneld bouwen van woningen. De komende jaren zetten we in op ontwikkelingen zoals Noordpoort, Nieuwveense Landen en inbreiding in bestaande bouw. Dit wordt vooral in Noordpoort zichtbaar.” legt wethouder Robin van Ulzen uit.

Een ander opvallend punt in de programmabegroting is jeugdzorg. Rijksmaatregelen moeten zorgen voor een besparing op de uitgaven jeugdhulp bij gemeenten. Wethouder Jeannet Bos: “We gaan in elk geval aan de slag met alles rondom de zorg. We blijven het belang van de inwoners voorop stellen. Daar moet zorg altijd om draaien.”

Het draait de komende jaren niet alleen om de solide, financiële basis om ontwikkelingen te kunnen maken. “Geld is niet het enige middel dat helpt bij groei. Het gaat ook, of misschien wel vooral, om samenwerken, kansen zien en verbinding maken”, aldus burgemeester Richard Korteland. Ontwikkelingen op het gebied van sport, cultuur en ondernemerschap maken van gemeente Meppel een aantrekkelijke gemeente. “Dat levert ook veel op. Natuurlijk inkomsten, maar ook bedrijvigheid, levendigheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers.”

Gemeente Meppel/ foto Quido van Hien