Nieuws

Gemeente Meppel steunt lokale omroep niet.

De gemeenteraad van Meppel trekt geen geld uit voor RTV Meppel. De lokale omroep heeft meer geld nodig om te kunnen bestaan en kreeg steun van politieke partijen Sterk Meppel en D66 . Maar een voorstel van die partijen kreeg gisteravond geen meerderheid in de gemeenteraad.

Klaas de Vries van Sterk Meppel vroeg om een extra bijdrage van de gemeente. “De omroep heeft een structureel gat in de begroting van ongeveer 10.000 euro. Langetermijnplanning is moeilijk zonder langetermijnfinanciering”, zei hij. “RTV Meppel is een geweldige organisatie, die puur op vrijwilligers draait. Ze zijn belangrijk voor de inwoners van Meppel omdat de omroep voor laagdrempelige informatie zorgt en ook belangrijk om politiek bij de inwoners te brengen.”

“Wij ontraden de gemeenteraad om meer geld vrij te maken voor de omroep”, reageerde wethouder Henk ten Hulscher. Hij vreest dat het voor scheve gezichten zorgt als de omroep extra subsidie krijgt. “Het zou op gespannen voet staan met ons subsidiebeleid. Daarnaast is het niet zonder reden dat de landelijke overheid geld geeft aan de omroep, en niet de lokale overheid. Daarmee blijft de lokale omroep redelijk zelfstandig van de gemeente.” Ten Hulscher overtuigde daarmee de fracties van SP, PvdA, CDA en VVD.

Stijgende verbazing
“We hebben met stijgende verbazing naar de argumenten van de wethouder en een aantal partijen zitten luisteren”, reageert Hans Wolff. De voorzitter van RTV Meppel ziet veel onbegrip voor zijn organisatie. “De landelijke overheid en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek erkennen dat de huidige vergoeding in kleinere gemeenten een probleem vormt. De Vereniging Drentse Gemeenten schreef in 2016 al een brief aan de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen waarin werd geconcludeerd dat er geen commercieel achterland is in Drenthe. Dan moeten wij wel naar de lokale overheid voor aanvulling. Daarbij komt de journalistieke onafhankelijkheid nooit in het geding. Dat is per wet geregeld en staat los van wie er financiert.”

“De Gemeenteraad van Meppel heeft een herijkingsinstrument in het leven geroepen om te zorgen dat subsidiegelden daar terecht komen waar zij dat willen”, vervolgt Wolff. Hij droeg daarop gegevens aan waarom de omroep een maatschappelijke bijdrage levert aan Meppel. “We hebben dat ook aangetoond dat we in de hele maatschappij actief zijn. Dat rechtvaardigt een bijdrage.”

Emotie
Wolff gaat nu in gesprek met de publieke omroep in Hilversum. Zich neerleggen bij de situatie wil hij niet. “Als we dat doen moet straks wellicht de deur dicht en dat willen wij niet. De emotie giert door ons lijf op dit moment en daar willen we boven staan. Er is een zorgplicht van de gemeente voor een lokaal toereikend nieuwsaanbod in de media. We zijn daarover nu in gesprek met de NPO in Hilversum.”