Nieuws

Gemeente Meppel introduceert nieuwe huisstijl

Burgemeester Korteland onthulde, op donderdag 5 oktober 2023, de nieuwe huisstijl van de gemeente Meppel. De nieuwe huisstijl legt een duidelijke focus op toegankelijkheid en duurzaamheid en heeft een eigentijdse uitstraling. Deze vernieuwing gaat gepaard met een nieuw logo dat symbool staat voor de gemeente
Meppel en haar inwoners en ondernemers: in Meppel tonen we lef, kennen we groots ondernemerschap, zijn we zelfverzekerd en trots.

Burgemeester Richard Korteland: “Deze nieuwe huisstijl weerspiegelt wie we zijn en waar we voor staan. We zijn een gemeente waarin alle inwoners mee moeten kunnen doen, die zo duurzaam mogelijk opereert en waar we lef en ondernemerschap tonen. De nieuwe huisstijl zorgt ervoor dat we in samenwerkingsvormen goed herkenbaar zijn.”

Toegankelijkheid en duurzaamheid
Waar de oude huisstijl niet voldeed aan de toegankelijkheidseisen en dus problemen gaf bij mensen met een visuele beperking, voldoet de nieuwe huisstijl wel aan de standaarden van toegankelijkheid. De nieuwe huisstijl is ontworpen met veel aandacht voor duurzaamheid. We gebruiken bijvoorbeeld geen volvlakken met kleur meer in flyers en er is, naast het gebruik van inkt, ook gekeken naar het beperken van het energieverbruik op digitale schermen.

Uitleg nieuwe logo
Het nieuwe logo is donkeroranje: de kleur is herkenbaar en weerspiegelt de toegankelijke en duurzame benadering. De M verwijst naar de veenblokken uit het gemeentewapen. Het element staat niet stil, het stroomt. Een levendige uitbeelding van onze dynamische gemeente. Het symboliseert onze handelsgeest en ondernemende houding, die de motor zijn achter nieuwe initiatieven en kansen. De rechter ‘poot’ van de M is niet af. Dit element vertegenwoordigt samenwerking. Het gaat uit van meer zaken samen met inwoners en
ondernemers doen.

Tekst/foto Gemeente Meppel