Nieuws

Gemeente haalt weesfietsen sneller weg

De gemeente Meppel gaat achtergelaten fietsen in de gemeente sneller verwijderen. De overlast van ‘weesfiets en -bromfietsen’ neemt volgens de gemeente toe. In plaats van een maand, kan een fiets nu na zes dagen al weggehaald zijn.

Het aantal meldingen over achtergelaten fietsen en bromfietsen neemt toe, stelt de gemeente Meppel. “Het te lang onbeheerd achter laten van de fietsen zorgt ervoor dat er minder parkeergelegenheid is voor andere fietsen”, laat de gemeente weten. En dat zorgt voor overlast en het probleem verspreidt zich ook nog eens. “Fietsrekken en parkeervakken kunnen daardoor niet altijd optimaal worden gebruikt, waardoor mensen zich soms gedwongen voelen hun fiets op andere plaatsen neer te zetten. Dat gaat ten koste van het straatbeeld en kan leiden tot het blokkeren van andere loop- of fietsroutes.”

Nieuwe regels
De problemen spelen met name in het stationsgebied. Tot voor kort konden fietsen pas worden verwijderd in het stationsgebied als ze er 28 dagen onafgebroken stonden. “In de meeste gevallen gaat het om fietsen die als wrak worden aangemerkt”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Die termijn is in nieuwe regelgeving teruggebracht naar 72 uur, dus drie dagen. De regels gelden niet alleen voor de omgeving van station Meppel, maar voor de hele gemeente.

“In de praktijk betekent dit dat fietsen die langer dan 72 uur onbeheerd op een plek staan, een label krijgen. Daarmee wordt de eigenaar in kennis gesteld dat de fiets binnen 72 uur moet worden verplaatst”, legt de woordvoerder uit. “Indien daar geen gehoor aan wordt gegeven, wordt de fiets door de gemeente verwijderd (last onder bestuursdwang). Met deze aanpassing kan adequater worden gereageerd op weesfietsen en de daarmee gepaard gaande overlast.”

Tekst en foto: RTV Drenthe