Gemeente

Geldzorgen?

Veel Nederlanders hádden al geldzorgen. Nu hebben nóg meer Nederlanders geldzorgen. Het gevaar? Dat u denkt en zegt: het komt wel goed. Veel mensen wachten te lang met hulp zoeken. Voorkom dat u (verder) in de problemen komt. Ga in gesprek met de consulent geldzorgen. Voor ondersteuning en het samen zoeken naar oplossingen. Waar kunnen we u onder andere bij helpen?
• Het krijgen van overzicht in uw inkomsten en uitgaven.
• Het aanvragen van begeleiding voor uw betalingen/administratie.
• Het afspreken van een betalingsregeling.
• Het aanvragen van een uitkering of gemeentelijke regeling.
• Het aanmelden voor schuldhulpverlening.
Kijk op www.meppel.nl/geldzorgen voor meer informatie.