Nieuws

Geen sociale woningbouw, MensA kan blijven

Activeringscentrum MensA kan voorlopig blijven zitten in de voormalige Rechterenschool. Het gebouw gaat toch niet plaatsmaken voor sociale woningbouw. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de ontwikkeling van sociale huurwoningen op deze locatie financieel niet realistisch is. Daarnaast komt uit onderzoek naar voren dat er vooral vraag is naar grondgebonden sociale huurwoningen. Vanwege de omvang van de Rechterenschool zijn grondgebonden woningen lastig en beperkt inpasbaar.

Geen plannen voor de toekomst
De gemeente had samen met woningcorporatie Actium afgesproken om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor sociale woningbouw op deze locatie. Dat onderzoek is nu dus afgerond. De gemeente schrijft dat het voor de langere termijn ook nog geen concrete plannen heeft voor de locatie. Dat houdt in dat de MensA gebruik kan blijven maken van het gebouw aan de Witte de Withstraat 2a.

Inburgering
De MensA is een plek in Meppel waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De MensA biedt vrijwillige hulpverlening aan. Bezoekers komen er onder meer voor sociale activering, taallessen of inburgering. Er zijn activiteiten, verschillende diensten en het is mogelijk om er een kopje koffie of thee te drinken en een praatje te maken. De MensA zit nu al een aantal jaren in de Rechterenschool. Daarvoor heeft het centrum twee keer in korte tijd moeten verhuizen. Aan de verhuizingen lijkt nu dus een einde gekomen.

Foto Lesley Holst