Gemeente

Geef uw mening over de begroting

Ieder jaar bespreekt de gemeenteraad hoeveel geld er volgend jaar binnenkomt en uitgegeven mag worden. Dit stellen zij vast in de begroting. De gemeenteraad praat bijvoorbeeld over de hoogte van de belastingen zoals de OZB en rioolheffing, maar ook over de uitgaven voor een prettige woonomgeving, goede zorg, sportvoorzieningen en veiligheid.

De raadsleden horen graag uw mening over de plannen voor 2023. U bent van harte welkom op de raadscommissievergadering op donderdag 3 november 2022 om 19:30 uur. Dit kan als toeschouwer zijn, maar u bent ook welkom om in te spreken en te laten weten wat u belangrijk vindt.

De ontwerp programmabegroting 2023 is te vinden op www.gemeenteraadmeppel.nl bij de agenda van 3 november. Wilt u uw mening geven? Meld u aan via griffie@meppel.nl of 14 0522 vóór dinsdag 1 november 2022 om 18.00 uur.

Tekst Gemeente Meppel/Foto RTV Meppel