Sport

G-run en Kids-run: het plezier straalt ervan af

De jongste jeugd liep mee met de 200, 1000 of 2000 meter van de SNS Kidsrun. ‘Het is geweldig om te zien dat zowel kinderen als ouders met zoveel plezier bewegen. Sommige kinderen staan er gespannen bij, anderen genieten vooral van alle aanmoediging onderweg.’ vertelt Hans Westenbrink. Ook was het fanatisme te zien bij de G-Run, waar ook 11 framerunners aan deelnamen. Als beloning ontvingen alle deelnemers aan de Kidsrun en G-Run een mooie medaille gemaakt van hout, door dagbesteding Cement.

Net als voorgaande jaren was de SNS Kidsrun ook een sponsorloop. Dit jaar weer voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Met behulp van dit fonds wordt sporten mogelijk gemaakt voor alle kinderen in de gemeente Meppel. Aan het eind van de middag werd er een mooie cheque ter waarde van € 1.157,35 overhandigd aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Meer foto’s straks in het foto album op www.rtvmeppel.nl

Tekst RTV Meppel/ foto Leo de Harder