Schooltv

Fysieke informatieavond voor Vrijeschool leerroute Stad en Esch

Bij voldoende aanmeldingen, heeft Stad & Esch (locatie Meppel) komend schooljaar ook een vrijeschool leerroute. De fysieke voorlichting hiervoor is op donderdag 17 november, vanaf 19.30 uur. Op de vrijeschool leren leerlingen niet alleen voor het diploma (kwalificatie), maar ook voor het leven. Er wordt geleerd vanuit ervaring en door ‘te doen’. Leerlingen leren om te gaan met zichzelf en anderen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan eigen competenties, mogelijkheden en wensen (leren) kennen en de verbinding met de hele wereld om ons heen.

Er zal worden gewerkt met heterogene klassen. In de 7de en 8ste klas, in de eerste twee leerjaren, zitten leerlingen van alle niveaus (theoretische leerweg, havo en vwo) bij elkaar in de klas. Dat heeft veel voordelen. De klas is op die manier een evenwichtiger weerspiegeling van de samenleving. Leerlingen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en vaardigheden blijven minimaal twee jaar bijeen. Zij leren elkaar kennen en waarderen en leren veel van elkaar. De keuze voor een examenniveau wordt uitgesteld tot het 14de of 15de levensjaar. Zo kunnen zij rustig groeien en ontdekken wat ze kunnen en willen.

In die jaren wordt volledig vanuit de vrijeschool-pedagogie en -didactiek gewerkt. Daarna is er voor alle leerlingen een drempelloze aansluiting op de examenprogramma’s op tl-, havo- of vwo-niveau bij Stad & Esch. Leerlingen en ouders kunnen dan eventueel ook voor andere scholen in Meppel en omgeving kiezen.

RTV Meppel/ foto shutterstock