Nieuws

Flink deel volwassen Meppelers heeft overgewicht

In Drenthe kampt meer dan de helft van de volwassen inwoners met overgewicht. Onze provincie staat daarmee op de tweede plek van alle GGD-regio’s in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2020.

53,5 procent van de volwassen Drenten was vorig jaar te zwaar. Alleen in Zuid-Limburg (54 procent) is dat percentage hoger. Na Drenthe volgt regio Twente, waar 53,2 procent van de volwassenen overgewicht heeft.
Naast dat meer dan de helft van de volwassen Drenten te veel weegt, heeft vijftien procent zelfs zwaar overgewicht, oftewel obesitas. Dat percentage is in lijn met het landelijk gemiddelde. Wederom staat Zuid-Limburg bovenaan die lijst. In die regio kampt meer dan 17 procent van de volwassenen met obesitas.

Randstad
Er zijn ook regio’s waar het percentage mensen met overgewicht lager is dan het landelijk gemiddelde. Zo gaat het in de regio Amsterdam om 40 procent van de 18-plussers. Ook in Utrecht, Haaglanden en Kennemerland zijn gemiddeld gezien minder mensen te zwaar dan in de rest van het land.
Steeds meer Nederlanders te zwaar

Volgens het CBS is de groep mensen met overgewicht de afgelopen decennia flink gegroeid. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw was ruim een derde van de bevolking te zwaar. Tot ongeveer halverwege de jaren tien steeg dit aandeel tot ongeveer vijftig procent. De laatste jaren is het percentage Nederlanders met overgewicht nagenoeg stabiel.

Toch is ruim de helft van de volwassenen met matig overgewicht tevreden met wat ze op de weegschaal zien, blijkt uit de cijfers het statistiekbureau. Van mensen met ernstig overgewicht is dit ongeveer een kwart. Dit aantal is gegroeid ten opzichte van zes jaar terug.

Foto Shutterstock