Flexibele open dagen bij KindPunt

Het basisonderwijs in Meppel organiseert in deze periode altijd een gezamenlijke open dag. Ouders en kinderen zijn dan in de gelegenheid om rond te kijken op de verschillende scholen. Tijdens de open dag is er alle gelegenheid om vragen te stellen zodat ouders een weloverwogen keuze kunnen maken. Door de huidige regels is het echter niet mogelijk om op een centrale dag alle belangstellenden te kunnen ontvangen. Daarom nodigen de KindPunt scholen ouders en leerlingen uit om een telefonische afspraak te maken voor een rondleiding. Alle telefoonnummers zijn te vinden op de website van KindPunt. https://kindpunt.nl/

Kindcentrum
De basisscholen van KindPunt zijn tegenwoordig allemaal integrale kindcentra waarin naast onderwijs ook opvang wordt aangeboden. Heel handig voor ouders en kinderen als het gaat om wegbrengen en ophalen, maar vooral ook goed voor de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. De overgang van de peutergroep naar groep 1 van de basisschool is dan een kleine stap, ze blijven in de veilige en vertrouwde omgeving die ze al zo goed kennen. Dus ook wanneer ouders op zoek zijn naar goede opvang die naadloos aansluit op de basisschool is de flexibele open dag een mooie gelegenheid om informatie in te winnen en sfeer te proeven.

Yuniors
Vorig jaar is op het Kompas een tienercollege gestart voor leerlingen van de groepen 7 en 8 en de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. Voor veel kinderen is de overstap naar het voortgezet onderwijs lastig. Bij Yuniors, de naam van het tienercollege, wordt er alles aan gedaan om die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gedurende de eerste twee jaren zijn de basisschool leerkrachten in de “lead” maar worden er ook al verschillende lessen gegeven door leraren van Dingstede. De volgende twee jaren is het precies andersom. Het is natuurlijk een hele stap om na groep 6 de vertrouwde basisschool te verlaten en bij Yuniors te starten. Daarom zijn er meeloopdagen voor leerlingen uit groep 6 zodat ze zelf kunnen ervaren wat de verschillen zijn. Samen met de ouders kunnen ze dan een keuze maken om al of niet voor deze school te kiezen. Yuniors is verbonden aan het Kompas. Met deze school kan een afspraak gemaakt worden voor een meeloopdag.

Kwadraat
De kwadraatafdeling, die dit jaar 10 jaar bestaat, is een speciale voorziening voor hoogbegaafde kinderen. Vaak wordt gedacht dat deze kinderen geen eigen programma nodig hebben; “ze komen er immers vanzelf wel”. De praktijk is echter anders, veel hoogbegaafde kinderen hebben wel degelijk een eigen aanpak nodig. Sommige leerlingen gaan onderpresteren om maar niet op te vallen, met gevolg dat ze zich eenzaam en ongelukkig voelen. Van de kinderen horen we ook dat ze zich binnen een reguliere klas vaak niet begrepen voelen. Er zijn natuurlijk ook begaafde leerlingen die zich prima staande houden op een gewone basisschool, maar voor de kinderen die wel iets extra’s kunnen gebruiken is Kwadraat al 10 jaar lang een uitkomst. Meer weten over Kwadraat kan door afspraak te maken met kindcentrum de Akker, de kwadraatafdeling is onderdeel van deze basisschool in de Oosterboer.

Nieuwveense landen
KindPunt is druk bezig met de voorbereidingen voor een kindcentrum in de Nieuwveense Landen. Maar zoals bekend zal het in ieder geval nog tot 1 augustus 2024 duren voordat deze onderwijs- en opvang voorziening in de wijk van start gaat. Tot die tijd kunnen de ouders van de Nieuwveense Landen kiezen voor de kindcentra in de omgeving van de wijk; het Kompas (Koedijkslanden), het Stadskwartier (Centrum) en Talent en Beatrix (Haveltemade). Ouders blijven natuurlijk vrij om te besluiten of ze in 2024 gebruik gaan maken van het nieuwe kindcentrum in de wijk, maar wanneer ze die keuze maken zorgt KindPunt voor een soepele overgang. In het nieuwe kindcentrum gaan leerkrachten aan het werk die nu nog werkzaam zijn op de genoemde kindcentra zodat de kinderen ook op de nieuwe school bekende gezichten tegenkomen. https://kindpunt.nl/

Foto Marcel Dekker