Schooltv

Experiment Speciaal Onderwijs Meppel

Het gespecialiseerd onderwijs in Meppel staat aan de vooravond van een metamorfose, waardoor het voor scholieren makkelijker moet worden om te laten zien wat ze in hun mars hebben. Het komt erop neer dat vakken op verschillende niveaus kunnen worden gevolgd, zodat beter tot uiting komt waar iemand goed in is. “Je maakt mee dat een kind goed kan rekenen, maar minder goed is in taal. Dat leidt er nu toe dat het kind op een te laag algemeen onderwijsniveau komt”, schetst Niels Strolenberg van onderwijsstichting Promes de huidige situatie.

Promes diende onlangs een plan in bij onderwijsminister Dennis Wiersma om de huidige onderwijsvorm op de schop te gooien. Wiersma is positief en heeft zijn toestemming verleend voor een experiment van zes tot acht schooljaren. “En daar zijn we ontzettend blij mee”, zegt Strolenberg. “Hierdoor kunnen kinderen rekenlessen op een ander niveau volgen dan taallessen of naar de dagbesteding gaan. En ik wil kinderen op de dagbesteding juist weer naar de schoolbanken halen voor dingen waar ze goed in zijn. Het uitsluiten van kinderen moet stoppen, we moeten ze juist insluiten.”

De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt, maar feit is dat het voor kinderen in het gespecialiseerd onderwijs makkelijker moet worden om bij specifieke vakken te veranderen van schoolniveau. Of het beoogde onderwijsmodel een succes gaat worden, mag Strolenberg de komende zes tot acht jaar bewijzen. Als het niet succesvol blijkt, verandert het mogelijk terug naar de oude situatie. Maar als het plan van de onderwijsstichting goed uitpakt, kan het zomaar een blauwdruk zijn voor het gespecialiseerd onderwijs in heel Nederland.

Groei is gek
Promes kreeg daarnaast nog een opgave mee van de onderwijsminister, want Wiersma wil dat de onderwijsstichting gaat bouwen aan een kenniscentrum voor de hele regio. “Dat heeft de maken met de grote groei in het gespecialiseerd onderwijs”, legt Strolenberg uit. “We krijgen steeds meer kinderen van de basisscholen. En dat is gek, want we zouden juist moeten krimpen of minstens op een gelijk niveau blijven.” Toch nam het aantal leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs met 17 procent toe vanaf 2017, blijkt uit onderzoekscijfers.

“Passend onderwijs bieden is lastig en vergt veel van een leerkracht. Daarom worden relatief veel scholieren overgeplaatst naar het gespecialiseerd onderwijs: het is wellicht de makkelijke weg. Daarom vraagt de minister ons een kenniscentrum te worden, zodat onze gespecialiseerde leerkrachten en begeleiders op bezoek gaan bij andere basisscholen. Het is de bedoeling dat er samen wordt lesgegeven en er begeleiding is in gedrags- en leervraagstukken, zodat we een goede basisschoolomgeving creëren voor alle leerlingen in de omgeving van Meppel.”

Alle basisscholen in ons land hebben een onderling afspraak dat kinderen zo lang mogelijk op hun eigen school blijven. “Dan blijft het kind in de eigen, vertrouwde omgeving. En kinderen met verschillende mogelijkheden en beperkingen spelen met elkaar op het schoolplein: dat maakt de samenleving ook veel inclusiever en begripvoller.”

Nieuwe locatie
Op de achtergrond speelt bij Strolenberg nog een ander groot dossier: hij wil graag een nieuwe school bouwen om daarin al het gespecialiseerd onderwijs samen te brengen. Dit is nu nog verdeeld over twee locaties in de stad: De Mackayschool en De Reestoeverschool. “Alles onder één dak hebben is een grote maatschappelijke wens: dan wordt het pas echt simpel om kinderen passend van niveau te laten veranderen”, aldus Strolenberg. “De wettelijke muren zijn doorbroken. Nu nog de fysieke.”

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen gaan Promes begeleiden bij het experiment.

Foto Google streetview