Nieuws

Er komt een tweede vluchtelingenboot in Meppel

‘Nodig voor crisisopvang’ . Er komt een tweede vluchtelingenboot in Meppel. Daartoe heeft burgemeester Richard Korteland besloten. In Meppel ligt al een hotelboot waarop 98 mannen ondergebracht zijn. Voor de periode van drie tot zes maanden komt hier een tweede boot bij als opvang voor nog eens 110 mensen, om hiermee het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

“De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft u allemaal meegekregen”, zei Korteland vanavond op de gemeenteraadsvergadering. “Er slapen mensen buiten. Het is ontzettend spannend of iedereen een dak boven het hoofd heeft. Als ze dat geluk al hebben, slaapt men binnen op een stoel.”

Verwacht wordt dat de toestroom van mensen naar Ter Apel nog verder toeneemt. Om de druk op Ter Apel te verlichten heeft Drenthe de opdracht om 450 mensen op te vangen als crisisnoodopvang. Meppel wil hieraan bijdragen en heeft een hotelboot gehuurd. Deze is geschikt voor 110 mensen en komt te liggen aan de kade van de Handelsweg op industriegebied Oevers A. “Op enkele technische dingen na is deze locatie geschikt”, zegt Korteland. “Dat wordt opgelost. Het streven is dat de boot er zo snel mogelijk ligt.”

Besluit staat vast
De gemeenteraad hoefde hierover niet te beslissen: de burgemeester mag dit besluit zelfstandig nemen en heeft dat gedaan. “Ik leg dus geen vraag bij u neer.”

De organisatie van de vluchtelingenboot komt volledig bij de gemeente te liggen. Bij de andere boot is dat anders. Het COA is daar verantwoordelijk voor alle zaken zoals voeding, bedden en bewaking. Bij de nieuwe boot wordt de gemeente Meppel verantwoordelijk voor het geheel omdat het COA hiervoor te weinig capaciteit heeft.

“We vangen al Oekra├»ners op in Meppel”, zei Korteland. “Dus we hebben op het gemeentehuis hiermee ervaring. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat dit goed komt.” Geld kost het de gemeente niet, de rekeningen worden vergoed door het COA. Ook heeft Korteland alle vertrouwen dat de bevolking dit plan steunt: “Meppel ontvangt de huidige vluchtelingen met open armen.”

Op de huidige boot verblijven 98 mannen. Hoe de samenstelling van de nieuwe boot wordt is niet duidelijk. Volgens Korteland is die vraag helemaal niet aan de orde. “In dit geval is het: Wie er in de regen ligt, die is aan de beurt. Ik kan me voorstellen dat hier dus wel kinderen komen. Beleidslijnen volgen gaat al lang niet meer. Het is helpen wie je helpen kunt. Ik durf hier niets over te zeggen, behalve dat de nood hoog is.”

Tekst RTV Meppel Foto Leo de Harder ( de hotelboot die aan de Paradijsweg ligt)